Uthyrning externt

UTHYRNING AV TALLDUNGEN

Nu finns det möjlighet för gruppboenden eller

andra sällskap att hyra


Talldungens sommargård


vid Haverdal utanför Halmstad


Uthyrningsperioden infaller normalt under veckorna 20 -43.

Sommaren 2023 ser uthyrningsläget ut som följer;


På grund av att vi inte kommer att bedriva någon egen lägerverksamhet på sommargården Talldungen i år, finns det möjlighet att hyra del av eller hela fastigheten under hela sommaren eller från och med vecka 20 till och med vecka 43.


Vi hyr ut gården enligt följande prislista;


En vecka: 6 000 kronor


Fredag till och med söndag: 1 500 kronor


Dygnshyra: 1 000 kronor


Vid uthyrning parallellt med annan verksamhet på gården

faställs priset i förhållande till hyrd yta.


Förfrågningar angående uthyrning ställs via e-mail till

Peter Karlkvist, peter.karlkvist@gmail.com

eller i brådskande fall via hans mobiltelefon +46 70 551 54 15


Sommargården är handikappanpassad och har rum för gäster och personal. Det välutrustade köket ger möjlighet till självhushållning. Efter en kort promenad genom talldungen når man den långgrunda sandstranden.

HITTA HIT!


Om Du kör Kustvägen ungefär 15 km i nordvästlig rikning från Halmstad, kommer Du till rondellen vid Tångvägen, Haverdal. Kör nästan ned till havet. Sista gatan på höger hand är Stabbes Väg och ett par hundra meter in på den gatan hittar Du Talldungen på vänster sida.