Bokning av lägervistelse


Det blev fullbokat för lägervistelse på lägergården Talldungen sommaren 2023, men tyvärr fick vi ju ställa in på grund av att vi inte kunde ordna bemanning enligt Räddningstjänstens krav.


Men - nu kör vi igen och ser till att rekrytera personal som kan ta hand om er på bästa sätt sommaren 2024.


Och - som tidigare gäller följande; Vi  kan ta emot 16 - 20 gäster samtidigt under en period och det är nog risk för att det blir fullbelagt, så vänta inte med Din bokning :)Så här infaller de två perioder som gäller i år:


1:a perioden, vecka 27 - 28,   1 juli till 14 juli: 2 platser kvar


2:a perioden, vecka 29 - 30, 15 juli till 27 juli: 0 platser kvar

 


Din intresseanmälan 2024 hanteras av


Agneta Lindberg,

Fasanvägen 5

574 50 Ekenässjön


Agneta kan fortfarande ta emot anmälningar till de platser som finns kvar enligt ovan. Hon börjar nu att skicka ut bekräftelser på att ni som redan anmält er har fått en plats. Kolla brevlådan!RESOR TILL OCH FRÅN TALLDUNGEN


Observera att vi inte kan hjälpa Dig med resor till och från Talldungen eller med att arrangera samåkning!


Det är tydligen så att Riksfärdtjänst vid flera tillfällen nekat personer med funktionsnedsättningar resor till Talldungen med riksfärdtjänsten. Anledningen till detta har vi inte fått veta så mycket om, men man tycker ju att detta är precis detta som en riksfärdtjänst borde syssla med. Vi vill i alla fall uppmärksamma Dig på detta och vara tydliga med att Du måste ordna med Din resa själv, eftersom vi inte har möjligheter att hjälpa Dig med det.


ANSÖKAN OM LÄGERVISTELSE


Ansöka om lägervistelse kan Du göra genom att ladda hem, fylla i och skicka in blanketten som finns här:


Ansökningsblankett för lägervistelse på Talldungen 


Vi upplever tyvärr att våra gäster får allt svårare för att få gehör hemma i sina kommuner för bidrag till korttidsvistelsen, vilket har inneburit att antalet lägergäster minskat under de senaste åren.


För att i någon mån underlätta Din ansökan till Din LSS-handläggare om insats i form av korttidsvistelse under lägervistelse (enligt 9 § 6 lag 1993:387, om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS), kan Du hämta en blankett för ansökan här:


Ansökningsblankett för insatsen korttidsvistelse enligt LSS


Lägervistelsen inleds vecka 27 och avslutas vecka 30. Nu hoppas vi bara på en solig och fin sommar med många salta bad!


Och Du.... hur var det nu med packningen? Kommer Du ihåg vad Du brukar ha med Dig i resväskan? Eller i plastkassen? Du kan faktiskt få lite hjälp här med det som brukar vara bra att ha med sig till Talldungen. En utrustningslista helt enkelt!


Sommargården Talldungen drivs idéellt av FUB-föreningarna i Jönköpings län. Syftet med gården är att kunna erbjuda personer med intellektuell funktionsnedsättning ett par veckors härlig semester med sol och salta bad. Personal finns då på plats som svarar för att alla får mat och husrum och även viss personliga assistans om sådan behövs. Dagarna är upplagda med varierande för- och eftermiddagsaktiviteter. Sommargården tar emot gäster veckorna 27-30 efter skriftlig ansökan.


Mer information kan Du få från

agnetalindberg62@hotmail.com

eller

peter.karlkvist@gmail.com

eller

gert.iwarsson@telia.com