Hem

HISTORIK


Fastigheten Skee 19 i Harplinge socken, Halmstads härad, överlämnades den 1 januari 1964, som gåva, av föreningen Huskvarna Första Majblomma till Jönköpings Länsförbund av Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, att därefter med full äganderätt ägas och besittas.


Av gåvobrevets villkor framgår att fastigheten med uppförda byggnader mottages i befintligt skick, att länsförbundet från tillträdesdagen erlägger "utgående onera av vad slag det vara må" och att fastigheten, i händelse av länsförbundets eventuella upplösning, nedläggande av rörelsen eller dylikt, skall tillfalla RFUB.


Av villkoren framgår vidare att fastigheten skall brukas för beredande av kolonivistelse åt utvecklingsstörda barn eller annat ändamål, som överensstämmer med föreningens stadgar.


FUB:s sommargård Talldungen, som har blivit den vedertagna benämningen på fastigheten vid Haverdalsstrand på Västkusten, har sedan dess drivits idéellt av FUB-föreningarna i Jönköpings län. Syftet med gården är att kunna erbjuda personer med intellektuella funktionsnedsättningar ett par veckors härlig semester med sol och salta bad. Personal finns då på plats som svarar för att alla får mat och husrum och även viss personliga assistans om sådan behövs.


Ett alldeles nymålat Talldungen sommaren 2015.